XXIII. RALLYE ŽELEZNÉ HORY

19.-20.7.2024

Spuštění přihlášek a akreditace

V záložce soutěžící a média

Sportity


XXIII. Rallye Železné hory 2024

Letošní ročník se bude konat ve formátu 4 rychlostních zkoušek se dvěma průjezdy dne 20.7. 2024

Webové stránky se nyní kompletně předělávají. Jako alternativu použijeme aplikaci Sportity. Bude zde veškeré info před i během soutěže. Aplikace je zcela zdarma a nevyžaduje žádné přihlašovací údaje. Bližší informace brzy zveřejníme.

Zvláštní ustanovení bude zveřejněno před zahájením přihlášek.

Přihlášky budou spuštěny 3.7. 2024. Ty jediné spolu s akreditacemi zůstávají na tomto webu a budou dostupné jak zde, tak v záložce Soutěžící.


This year's event will be held in the format of 4 stages with two passes on 20.7. 2024

The website is now being completely redesigned. As an alternative we will use the Sportity app. There will be all info before and during the event. The app is completely free and requires no login details. We will publish more information soon.

Bulletins will be posted before entries open.

Entries will open on July 3, 2024. They are the only ones along with accreditations that will remain on this site and will be available both here and in the Competitors tab.


Rallye Železné hory 2023

Příjem přihlášek bude spuštěn 3 týdny před soutěží

Zahájen příjem přihlášek (2022)

Odkaz pro vyplnění přihlášky je v sekci soutěžící.